VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ OD 1.3.2021

Na základě nových vládních nařízení k omezení šíření koronavirové infekce platné od 1.3.2021 prosíme klienty o dodržování následujících opatření:

- NUTNOST TELEFONICKÉHO OBJEDNÁNÍ NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ

- VSTUP DO PROSTORU KLINIKY POUZE SE SPRÁVNĚ NASAZENÝM RESPIRÁTOREM

- DEZINFEKCE RUKOU PŘI VSTUPU DO ČEKÁRNY

- V ČEKÁRNĚ PŘÍTOMNOST MAX. 1-2 OSOB DOPROVÁZEJÍCÍCH 1 ZVÍŘECÍHO PACIENTA

- PŘED CESTOU Z JINÉHO OKRESU LZE POŽÁDAT O VYSTAVENÍ "POTVRZENÍ O NÁVŠTĚVĚ" 

Děkujeme za spolupráci a zodpovědný přístup.