Opatření k omezení šíření COVID-19

V souladu s nařízením vlády budou ošetřeni pouze akutní pacienti a pacienti, kteří jsou na vyšetření/ošetření předem objednáni.

Laskavě žádáme, aby v čekárně ordinace pobýval vždy jen majitel s pacientem či pacienty, případně rodinní příslušníci majitele. Ostatní klienty žádáme, aby čekali před budovou ordinace.

U neakutních návštěv je potřeba využít možnosti objednání na adrese mascheermal@gmail.com a ve zprávě uvést důvod návštěvy - hlavní problém, délku trvání potíží, druh a počet zvířat k ošetření, telefonický kontakt.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.