LÉKAŘI

MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

- 1997 - dosud: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, pedagogický a vědecko-výzkumný pracovník
- 2000 - dosud: Veterinární klinika MaScHEER
- Specializace: kardiologie (EKG, EKG Holter, echokardiologie, měření krevního tlaku a pravostranná katetrizace, kardiostimulace, angiografie)
- Publikační činnost: autor nebo spoluautor více než 50původních nebo přehledových článků v odborných periodicích a spoluautor 2 učebnic a jednoho skripta
- Členství v odborných společnostech: Kardiologická sekce ČAVLMZ, Česká kardiologická společnost, Evropská společnost veterinárních kardiologů (ESVC)

MVDr. Eliška Brhelová

- 2007 - dosud: Veterinární klinika MaScHEER
- specializace: chirurgie, ortopedie, rentgenologie

MVDr. Mgr. Katarína Kovářová

- 2009- dosud: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - student doktorského studijního programu, pedagodický pracovník

- 2009 - dosud: Veterinární klinika MaScHEER