PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

digitální elektrokardiograf (Seiva Praktik II Veterinary)

digitální vysokorozlišovací ultrasonograf Titan (SonoSite) s PW, CW s CFM dopplerovským režimem - umožňuje vyšetření srdce a měkkých tkání u zvířat od velikosti potkana

Holter EKG (Midmark) - umožňuje sledovat EKG pacienta 24 hodin

C-rameno - skiaskop je  speciální RTG přístroj umožňující kontinuální zobrazení tkání včetně jejich pohybu - uplatnění zejména v kardiologii, ortopedii, gastroenterologii a nefrologii

ostatní nutné vybavení pro běžnou diagnostiku a chirurgii - otoskop, mikroskop, odstředivka, refraktometr, EKG monitor, vysokofrekvenční elektrokoagulace, umělá plicní ventilace, biochemický a hematologický analyzátor, injekční pumpy

digitalní vysokofrekvenční rentgen s nepřímou digitalizací obrazu iCR 3600 (iCR co.) - použitelný v plném rozsahu běžného užívání skiagrafie ve veterinární praxi

vysokorozlišovací ultrasonograf Sonix Tablet (Ultrasonix) v kardiologické verzi se sondami jak pro drobná a malá zviřata, tak i pro střední a velké psy - přístroj umožňuje nahrávat záznam vyšetření a jeho postprocesingové rozměření, což zkracuje dobu vyšetření a zvyšuje komfort pro pacienty a majitele