POSKYTOVANÉ SLUŽBY

vakcinace, čipování, vystavení pasu, prodej antiparazitárních prostředků, prodej krmiv na objednávku

chirurgie měkkých tkání: kastrace, kýly, řešení patologických porodů, břišní chirurgie

hrudní chirurgie

diagnostika a léčba vnitřních nemocí a kůže

elektrokardiografie, angiografie, ultrasonografie (echokardiografie), holterovská elektrokardiografie.

dočasná a trvalá kardiostimulace

měření tlaků krve invazivně i neinvazivně

ortopedie

hospitalizace (běhěm ordinačních hodin): 3 boxy (2 malé, 1 velký)

urgentní laboratorní vyšetření - biochemie, hematologie, cytologie - pro naše pacienty, i pro pacienty kolegů