ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

Pracoviště je orientováno na řešení zdravotních problémů psů, koček a malých zvířat v zájmových chovech.

Speciální přístrojové vybavení umožňuje nadstandardní diagnostické možnosti v oboru kardiologie (onemocnění srdce) psů, koček a malých savců či ještěrů.

V běžné péči je pokrytý segment interní medicíny a chirurgie měkkých tkání a hrudníku.

Od května 2009 v návaznosti na zprovoznění rentgenologického a skiaskopického pracoviště se postupně rozrůstá ortopedická péče.